Pflege Leopoldstadt, Pflegewohnhaus der Stadt Wien - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

telefón: 01-245 45-0

e-mail: ple@wienkav.at

webová stránka:

centrála
Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

popis

auch Remobilisation

Topics
Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
Rehabilitácia pre starších občanov v domovoch
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at