Informacje ogólne
Zakwaterowanie dla osób bezdomnych
Zobacz też
Mieszkania umożliwiające integrację społeczną
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at