Општије информације
Становање за бескућнике
Види и
Становање у циљу социјалне интеграције
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at