Schriftgröße:
Bakınız
Bedensel özür
Bir yerde oturanların temsil edilmesi
Duyma engeli
Görme engeli
Kendi kendine yardım grupları
Özürlü insanlara yönelik danışmanlık
Özürlü insanlar için iş
Özürlü insanlar için konutlar
Bu sayfadan sorumlu:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at