všeobecnejšie informácie
Závislosť
špeciálne informácie
Závislosť od drog - svojpomoc
Pozri tiež
Terénna sociálna práca s drogovo závislými
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at