Pozri tiež
Dočasné obytné domy pre bezdomovcov
Ochrana bytu
Súdy
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at