všeobecnejšie informácie
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
Pozri tiež
Opatrovnícka starostlivosť
Ošetrovateľské pomôcky
Ošetrovateľské služby bez podpory z verejných zdrojov
Ošetrovateľské služby pre naliehavé prípady
Poradenstvo pre opatrovníkov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at