Pozri tiež
Adopcia
Detský ombudsman
Dovolenka pre mladých ľudí
Informácie pre deti a mládež
Krízové centrá pre mladých ľudí
Pestúnske rodiny
Právo na výkon opatrovníctva
Rozchod partnerov
Starostlivosť o deti
Starostlivosť o deti doma
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at