MA 11 - Wiener Kinder- und Jugendhilfe

1030 Wien, Rüdengasse 11 [Postadresse]

telefón: 01-4000 8011 (Servicetelefon)

fax: 01-4000-99-8011

e-mail: service@ma11.wien.gv.at

webová stránka:

pracovný čas

Kein Parteienverkehr, Beratung in den Außenstellen
Service-Telefon Montag - Freitag (werktags) 8-18 Uhr

dielčie organizácie

Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at