Pozri tiež
Dovolenka pre osoby so zdravotným postihnutím
Dovolenka pre seniorov
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at