všeobecnejšie informácie
Násilie v domácnosti
špeciálne informácie
Mrzačenie genitálií
Ženský dom
Pozri tiež
Násilie voči deťom
Obchod so ženami
Poradenstvo pre ženy
Prostitúcia
Psychický teror
Sexuálne násilie
Vynútené manželstvo
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at