Multikulturelle Wohngemeinschaft für Frauen in Not, Kolping Österreich, für junge Frauen in Notsituationen

1040 Wien, Paulanergasse 11

telefón: 01-587 35 42-40

e-mail: multikulti@kolping.at

webová stránka:

popis

Betreute Wohnplätze für junge Frauen in Notsituationen

Aufnahme direkt über Kolping

Topics
Násilie voči ženám
Ponuky ubytovania pre migrantov
Ubytovanie s cieľom sociálnej integrácie
Vynútené manželstvo
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at