CF – CLEARLY FUTURE, Verein für eine gemeinsame Zukunft mit Cystischer Fibrose

mobil: 0660 / 216 53 34 (Boris Enev)

mobil: 0660 / 467 00 07 (Leonie Hodkevitch)

e-mail: leonie.grosseschritte@c-f.at

e-mail: office@c-f.at

webová stránka:

popis

Meetings, Peer-Mentoring, Online Tools, Awareness-Projekte
Topics
Genetické ochorenia - svojpomoc
Poruchy látkovej výmeny - svojpomoc
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at