KEKS - Patienten- und Selbsthilfeorganisation für Kinder und Erwachsene mit kranker Speiseröhre Österreich, Sektion Österreich

8042 Graz, St.-Peter-Hauptstraße 35d/3

mobil: 0650 / 50 95 500

e-mail: lisa.muelneritsch@keks.at (Lisa Mülneritsch)

e-mail: thomas.kroneis@keks.at (Thomas Kroneis)

webová stránka:

pracovný čas

auf Anfrage

popis

Kontaktpersonen: Thomas Kroneis und Lisa Mülneritsch
Erfahrungsaustausch

Topics
Choroby pažeráka – svojpomoc
Rodičovské iniciatívy – svojpomoc
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at