Informacje ogólne
Mieszkania dla osób starszych
Zobacz też
Domy mieszkalne dla seniorów
Mieszkania bez barier
Mieszkania integracyjne i/lub chronione dla seniorów
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at