Fortuna Generationenhaus Baumgasse

1030 Wien, Baumgasse 22

Telefon: 01-715 39 44

E-mail: baumgasse@fortuna-swa.at

Strona internetowa:

Opis

Seniorenwohnungen und Pflegestationen

Topics
Mieszkania dla seniorów
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki z dopłatami państwowymi
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at