Bliższe informacje
Mieszkania bez barier
Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych
Zobacz też
Osoby niepełnosprawne - poradnictwo
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at