Bliższe informacje
Działalność gospodarcza
Praca dorywcza
Umowa pracy na zlecenie
Zatrudnienie bez obowiązku ubezpieczenia społecznego
Zobacz też
Czek dla osób świadczących usługi w gospodarstwie domowym
Mobbing
Prawo pracy
Wolontariat
Związki zawodowe
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at