Online-Service: Gehaltsrechner - Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Strona internetowa:

Centrala
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
Topics
Działalność zarobkowa
Orientacja zawodowa
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at