Tageszentrum Währing, 9., 16., 17., 18., 19. Bezirk - Wiener Hilfswerk, Verein

Telefon: 01-512 36 61-2500

E-mail: tzs-18@wiener.hilfswerk.at

Strona internetowa:

Godziny otwarcia

Montag - Freitag 8-16 Uhr
Centrala
Wiener Hilfswerk, Verein
Topics
Ośrodek dziennego pobytu dla seniorów
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at