Tageszentrum Währing, 9., 16., 17., 18., 19. Bezirk - Wiener Hilfswerk, Verein

telefón: 01-512 36 61-2500

e-mail: tzs-18@wiener.hilfswerk.at

webová stránka:

pracovný čas

Montag - Freitag 8-16 Uhr
centrála
Wiener Hilfswerk, Verein
Topics
Denné centrá pre staré osoby
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at