Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Service-Entgelt für die e-card, 2019/2020

Website:

Description

Für das Jahr 2020 wird am 15.11.2019 ein Service-Entgelt in der Höhe von € 11,95 eingehoben.
Für das Jahr 2021 wird am 15.11.2020 ein Service-Entgelt in der Höhe von € 12,30 eingehoben.
Topics
Health insurance card
Standard rates of social welfare 2020
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at