Nalazite se u:
  1. wien.at
Schriftgröße:

Socijalne informacije Beč

Internet servis Socijalnog telefona Beč sa socijalno relevantnim informacijama za Beč.

Višejezični pretražni registar

Pretražni registar katalogizuje po temama. Trenutno Vam na raspolaganju stoji 16 jezika. Izaberite iz alfabetski sortirane ponude.

Odštampano, a ipak aktualno

Za Vas smo sastavili informativne listove o najtraženijim temama. Oni su pripremljeni specijalno za štampanje, tako da i lica koja nemaju sopstveni pristup internetu, mogu koristiti naše informacije.

Regionalno i internacionalno

Možete tražiti ponude za pojedinačne okruge, ali takođe i za cijeli Beč. Kroz povezivanje sa Evropskom bazom socijalnih podataka može se tražiti i izvan Beča. Molimo da za to koristite regionalni izbor.

Ovaj informativni sistem je rezultat EU-projekta EUSODA-Evropska baza socijalnih podataka.

Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at