Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Service-Entgelt für die e-card, 2019/2020

Website:

Description

Für das Jahr 2020 wird am 15.11.2019 ein Service-Entgelt in der Höhe von € 11,95 eingehoben.
Topics
Health insurance card
Standard rates of social welfare 2019
Standard rates of social welfare 2020
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at