Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Service-Entgelt für die e-card, 2021

Website:

Description

Für das Jahr 2021 wurde am 15.11.2020 ein Service-Entgelt in der Höhe von € 12,30 eingehoben.
Für das Jahr 2022 wird am 15.11.2021 ein Service-Entgelt in der Höhe von € 12,70 eingehoben.
Topics
Health insurance card
Standard rates of social welfare 2018
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at