Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Kursana Seniorenresidenz Wien Tivoli

Phone: 01-812 88 66–0

Fax: 01-812 88 66-5104

E-mail: kursana-wien-empfang@dussmann.de

Website:

Description

Selbständiges Wohnen, Betreutes Wohnen, Probewohnen, Stationäre Pflege, Kurzzeitpflege, Urlaubspflege, Komfortpflege

Topics
Residential and nursing homes private with subsidies
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at