Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Dachverband der Sozialversicherungsträger

Phone: 01-711 32-0

E-mail: posteingangallgemein@sozialversicherung.at

Website:

Topics
Social Insurance
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at