Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Dachverband der Sozialversicherungsträger

Phone: 01-711 32-0

E-mail: posteingangallgemein@sozialversicherung.at

Website:

Topics
Social Insurance
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at