Schriftgröße:
Daha özel bilgiler
Sosyal yardım merkezleri
Sosyal yardım oranları
Bakınız
Acil maddi yardımlar
Asgari emekli aylığı
İşsizlik parası
Bu sayfadan sorumlu:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at