Schriftgröße:
Daha özel bilgiler
Köpek vergisi
Radyo harcı
Bakınız
Hastane masrafları
Kültür kartı
Reçete gideri
Sosyal refah oranları
Ulaşımda imtiyazlar
Bu sayfadan sorumlu:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at