Schriftgröße:
Bakınız
Hasta temsilciliği
Hospis ve palyatif bakım
Tedbir vekaletnamesi
Yaşamın son günlerinde refakat
Bu sayfadan sorumlu:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at