Geringfügigkeitsgrenze, 2020

Сајт:

Опис

€ 460,66 monatlich
Topics
Граница за рад са малим бројем сати
Референтне стопе за социјална давања 2020
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at