Geringfügigkeitsgrenze, 2021

Сајт:

Опис

€ 475,86 monatlich

Topics
Граница за рад са малим бројем сати
Референтне стопе за социјална давања 2018.
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at