Existenzminimum bei Pfändungen, Richtsätze 2019

Сајт:

Сајт:

Topics
Егзекуција
Референтне стопе за социјална давања 2019
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at