Existenzminimum bei Pfändungen, Richtsätze 2022

Сајт:

Сајт:

Topics
Егзекуција
Референтне стопе за социјална давања
Одговоран за ову страницу:
Фонд социјални Беч
E-Mail: sozialinfo@fsw.at