Schriftgröße:
Splošnejše informacije
Denarna pomoč za zagotavljanje preživetja
Glej tam
Centri socialne pomoči
Denarna pomoč v stiski
Socialna služba
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at