Schriftgröße:
Specialne informacije
Pomoč pri vrnitvi v domovino
Stanovanja za begunce
Stanovanja za migrante
Glej tam
Begunci
Denarna pomoč v stiski za priseljence
Dovoljenje za bivanje
Družinsko svetovanje za migrante
Državljanstvo
Jezikovni tečaji
Rasizem
Romi
Svetovanje v tujem jeziku
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at