Schriftgröße:
Glej tam
Nadzor nege
Privatni domovi za bivanje in nego s subvencijami
Sprejem oskrbovancev v dom
Začasno mesto v domu
Zagovorništvo oskrbovancev
Zasebni bivalni in negovalni domovi brez subvencij
Zastopništvo stanovalcev
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at