Schriftgröße:
Splošnejše informacije
Pripomočki za telesno prizadete ljudi
Glej tam
Dopust za invalidne osebe
Mobilnost za invalidne osebe
Prevozne službe za invalide
Svetovanje prizadetim osebam
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at