Schriftgröße:
Splošnejše informacije
Oskrba z vodo
Glej tam
Okvare ali pomanjklivosti odtočnih cevi
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at