Informacje ogólne
Zaopatrzenie w wodę
Zobacz też
Awaria kanalizacji
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at