Schriftgröße:
Splošnejše informacije
Psihične bolezni
Glej tam
Dnevni centri za starejše občane
Javni domovi za starejše osebe
Pomoč duševno obolelim osebam na domu
Privatni domovi za bivanje in nego s subvencijami
Svojci-negovalci
Zasebni bivalni in negovalni domovi brez subvencij
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at