Schriftgröße:

Menschen mit Demenzerkrankung werden in allen Wohn- und Pflegeeinrichtungen betreut. Spezielle Angebote siehe unten.

Splošnejše informacije
Demenca
Glej tam
Javni domovi za starejše osebe
Privatni domovi za bivanje in nego s subvencijami
Stanovanjske skupnosti za starejše občane
Zasebni bivalni in negovalni domovi brez subvencij
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at