Schriftgröße:
Splošnejše informacije
Brezdomci
Specialne informacije
Socialno oskrbovane hiše za brezdomce
Začasne hiše za brezdomce
Zasilno bivališče za brezdomce
Glej tam
Dnevni centri za brezdomce
Medicinska oskrba za brezdomce
Stanovanja za matere in otroke
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at