Schriftgröße:
Splošnejše informacije
Podpora za brezposelne osebe
Glej tam
Denarna pomoč v stiski
Denarna pomoč za zagotavljanje preživetja
Meja dohodka pri nepolnem delovnem času
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at