Schriftgröße:
Splošnejše informacije
Denarna pomoč za zagotavljanje preživetja
Glej tam
Denarna pomoč v stiski
Socialna služba
Standardni zneski za socialno pomoč
Odgovoren za to stran:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at