všeobecnejšie informácie
Poradenstvo pre opatrovníkov
Pozri tiež
Krátkodobé miesta s ošetrovateľskou starostlivosťou
Ošetrovateľské služby pre naliehavé prípady
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
Telefonická pomoc opatrujúcim
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at