Pozri tiež
Finančná pomoc v núdzi
Minimálny dôchodok
Podpora v nezamestnanosti
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at