Pozri tiež
Pastorálna starostlivosť
Rovnocenné zaobchádzanie
Sekty
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at