všeobecnejšie informácie
Výživné
Pozri tiež
Otcovstvo
Právo na výkon opatrovníctva
Rodinná poradňa
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at