špeciálne informácie
Vynútené manželstvo
Pozri tiež
Matričný úrad
Právo na voľbu mena a priezviska
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at