Pozri tiež
Bývanie pre utečencov
Darcovstvo
Jazykové kurzy
Ľudské práva
Migrácia
Rasizmus
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at