špeciálne informácie
Odloženie dieťaťa
Pôrodné asistentky
Prerušenie tehotenstva
Príprava na pôrod
Tehotenstvo – svojpomoc
Pozri tiež
Adopcia
Centrá pre rodičov a deti
Odloženie dieťaťa
Plánovanie rodiny
Pomoc rodičom
Pracovné právo
Prevádzková pomoc
Rodičovská dovolenka
Za túto stránku zodpovedá::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at